Under 14 Boys' Foil
British Youth Championships 2015
English Institute of Sport, Sheffield
Sunday 3 May 2015

Poules, round no 1

  Poule no 1 V/M Indicator HS
GLEASON William London   2 V 4 1 V 2/5 -2 17
SOYOYE Caspar London V   3 3 3 V 2/5 1 19
CRAWFORD Angus Scotland East 2 V   V 2 V 3/5 3 19
ROBERTS Dylan Scotland Central V V 2   4 V 3/5 0 21
GIBBON Rhodri Wales V V V V   V 5/5 11 25
WALDEN Harry Southern 2 1 1 4 4   0/5 -13 12

 

  Poule no 2 V/M Indicator HS
GAUTAM Brij London   V 4 V V V 4/5 14 24
GUERRINI-MARALDIĀ  Luca London 0   1 1 2 3 0/5 -17 7
BLAIR Sam Yorkshire V V   V V V 5/5 17 25
CAUGHEY Murray Scotland East 4 V 1   V V 3/5 7 20
HALL Matthew West Midlands 0 V4 0 2   V 2/5 -9 11
SIMPSON Lewis Southern 1 V 2 0 3   1/5 -12 11

 

  Poule no 3 V/M Indicator HS
GILL Alessandro London   V V V V V 5/5 18 25
LINDFIELD Sean London 2   2 1 4 2 0/5 -14 11
MOORE James Edward North West 2 V   4 V 2 2/5 0 18
PLASTOW Luca South East 0 V V   V4 4 3/5 0 18
YOUNG Ewan Southern 1 V 1 3   1 1/5 -12 11
ZHANG Leo North East 2 V V V V   4/5 8 22

 

  Poule no 4 V/M Indicator HS
CRONIN Tom North West   V V V 2 3 1 3/6 -3 21
DAY Michael Southern 4   V 2 2 0 0 1/6 -14 13
STILLMAN Cameron Eastern 4 2   V 2 V4 3 2/6 -7 20
WALTON James East Midlands 1 V 4   V 2 1 2/6 -8 18
GUENNOU Louis London V V V 4   V V 5/6 12 29
GOODENOUGH Ollie South West V V 3 V 2   4 3/6 5 24
TATE Liam North East V V V V 4 V   5/6 15 29

 

  Poule no 5 V/M Indicator HS
HAYES Harri Wales   V V 4 V V4 4/5 11 23
KELSEY Ryan West Midlands 1   V 1 V V 3/5 -1 17
LACKI Bartosz London 3 4   4 2 0 0/5 -12 13
BISHOP Benjamin South East V V4 V   4 4 3/5 3 22
KEMP Robert Yorkshire 0 4 V V   V 3/5 1 19
WATERFIELD Jorge South West 3 1 V V 2   2/5 -2 16

 

  Poule no 6 V/M Indicator HS
JOHNSON Luke Yorkshire   2 V 4 0 2 1/5 -8 13
QUELCH Leiden Southern V   V 0 0 1 2/5 -9 11
JUMABHOY Luca South West 1 3   3 1 2 0/5 -15 10
MALGARI Massimiliano London V V V   1 2 3/5 1 18
UDRZAL Benjamin Eastern V V V V   V 5/5 21 25
NASH Oliver West Midlands V V V V 2   4/5 10 22

 

  Poule no 7 V/M Indicator HS
RICARD Jules London   V V V4 V V 5/5 14 24
MORRISON Duncan Scotland Central 4   V V V 3 3/5 8 22
ATKINSON Owen North East 1 0   1 1 V 1/5 -16 8
DOS SANTOS Fabio South East 3 0 V   4 1 1/5 -7 13
SISODIYA Kishan Eastern 1 4 V V   2 2/5 -3 17
GRAHAM Finlay East Midlands 1 V 4 V V   3/5 4 20

 

  Poule no 8 V/M Indicator HS
CHRISTOPHERS Edward Southern   V V V 3 1 3/5 3 19
LIAO Theo London 1   V4 0 3 0 1/5 -13 8
WOOLTERTON Robbie Eastern 3 1   1 1 0 0/5 -18 6
MACPHERSON Steven South East 2 V V   V 3 3/5 6 20
LONSDALE William Yorkshire V V V 3   V 4/5 11 23
MASON Luke South West V V V V 0   4/5 11 20

 

  Poule no 9 V/M Indicator HS
STEELE Gabriel Scotland Central   V 4 2 2 3 1/5 -6 16
CHRISTIANSON Elliot North West 2   4 4 4 1 0/5 -10 15
SAMPSON Dominic West Midlands V V   2 1 4 2/5 -6 17
BAIGNERES Jean-Baptiste London V V V   V V 5/5 10 25
BARNETT Archie South East V V V 4   V 4/5 9 24
COCKBURN Robbie Northern Ireland V V V 3 3   3/5 3 21

 

  Poule no 10 V/M Indicator HS
SUHA Adam North West   V V 2 V V 4/5 10 22
MCKAY Matthew Northern Ireland 3   0 2 V 0 1/5 -11 10
MORRISON Dylan Scotland East 1 V   3 V 4 2/5 1 18
TAN Gerald London V V V   V V 5/5 17 25
ADCOCK Matthew Eastern 0 1 2 1   0 0/5 -21 4
BROWN Robbie Scotland Central 3 V V 0 V   3/5 4 18

 

  Poule no 11 V/M Indicator HS
MCMULLAN Finn Northern Ireland   1 V 2 4 2 1/5 -9 14
CHAMBERS Albert Eastern V   V V V V 5/5 17 25
MORGAN Ryan Wales 3 0   1 1 0 0/5 -19 5
WESTON Samuel South East V 1 V4   0 3 2/5 -5 13
TOWNSON Lucas West Midlands V 4 V V   2 3/5 6 21
PAINE Felix London V 2 V V V   4/5 10 22

 

  Poule no 12 V/M Indicator HS
SIGURDSSON Daniel Northern Ireland   1 1 V V 2 2/5 -4 14
ASHFORTH Myles Eastern V   V V V V 5/5 14 25
GENIESER George London V 3   4 V V 3/5 7 22
GRAY Harry South East 3 4 V   V V 3/5 5 22
WHITCOMBE Benjamin East Midlands 0 1 1 0   2 0/5 -21 4
MEEK Owain Wales V 2 3 3 V   2/5 -1 18

 
Document Engarde - 5/3/2015 11:14:30 AM