Under 18 Girls' Foil
British Youth Championships 2015
English Institute of Sport, Sheffield
Saturday 2 May 2015

Poules, round no 1

  Poule no 1 V/M Indicator HS
BRUNNSTORM Ebba Southern   1 V V V 3 V 4/6 5 24
FEKLISTOVA Katrina Eastern V   V V V V V 6/6 23 30
ELLIS Beth West Midlands 3 4   V 4 V V 3/6 8 26
PLANT Bethan South West 2 2 1   V V V 3/6 -1 20
BEADLE Charlotte South East 3 0 V 1   1 V 2/6 -9 15
COPE Aimee North West V 0 2 4 V   V 3/6 -1 21
ABBOTT Paige East Midlands 1 0 0 1 0 3   0/6 -25 5

 

  Poule no 2 V/M Indicator HS
BEDSON Amelia West Midlands   0 0 0 V 1 1/5 -18 6
BEARDMORE Kate Southern V   V V V 2 4/5 16 22
GRANVILLE Rhiannon South West V 1   V V V 4/5 9 21
GOOLDEN Emily Yorkshire V 0 3   V 4 2/5 2 17
PENG Jessie East Midlands 4 0 0 0   2 0/5 -19 6
MORRISON Ailsa Scotland East V V 4 V V   4/5 10 24

 

  Poule no 3 V/M Indicator HS
SHIPLEY Zoe Eastern   2 3 V 0 V 2/5 -5 15
TAYLOR Tiffany Southern V   0 V 0 V 3/5 -1 15
MOSS Amber East Midlands V V   V 0 V 4/5 11 20
BIRCH Danielle West Midlands 3 3 1   3 1 0/5 -14 11
PERETTI Costanza South West V V V V   V 5/5 22 25
DE WHALLEY Emma South East 2 1 0 V 0   1/5 -13 8

 

  Poule no 4 V/M Indicator HS
DMOCHOWSKA Isabella Southern   V V V V V 5/5 19 25
RAJAN Natasha Eastern 0   1 V 1 1 1/5 -13 8
CLARKE Jade South West 2 V   V 0 V 3/5 6 17
LYON Rhiannon Yorkshire 3 1 0   0 1 0/5 -20 5
WEBB Georgia North East 1 V V V   V 4/5 12 21
HILL Heulwen Wales 0 V 0 V 3   2/5 -4 13

 
Document Engarde - 5/2/2015 2:34:56 PM