Under 14 Girls' Sabre
British Youth Championships 2015
English Institute of Sport, Sheffield
Saturday 2 May 2015

Poules, round no 1

  Poule no 1 V/M Indicator HS
FASHOKUN Maia South West   V V V V V V 6/6 25 30
YANG Sophia Wanyi London 0   4 3 V V V 3/6 -2 22
ROBBINS-WILKINSON Ellen East Midlands 1 V   V 3 V V 4/6 4 24
STEWART Catriona Scotland East 0 V 3   V V V 4/6 10 23
RUSSELL Fiona Scotland Central 2 3 V 0   2 V 2/6 -6 17
CHAPMAN-PARSONS Amy Alethea Wales 2 3 0 0 V   V 2/6 -10 15
JOSEPH India South East 0 3 3 0 0 3   0/6 -21 9

 

  Poule no 2 V/M Indicator HS
MCDONALD-CURRY Caitlin Wales   2 4 V V V 3 3/6 0 24
STOCKS Millie East Midlands V   1 2 2 V V 3/6 -4 20
O'REILLY Hannah South East V V   V V V V 6/6 16 30
LEVER Rachael Eastern 2 V 3   3 V V 3/6 1 23
HEDGCOCK Loveday South West 4 V 3 V   V 1 3/6 2 23
SIMMONS Jess Yorkshire 3 4 3 3 1   2 0/6 -14 16
GRANT Lucy Scotland Central V 3 0 2 V V   3/6 -1 20

 

  Poule no 3 V/M Indicator HS
YANG Lumeng London   V V V V V V 6/6 23 30
SHAKESPEARE Hannah West Midlands 0   3 1 2 V V 2/6 -11 16
CURWEN Becci South West 2 V   V V V 2 4/6 7 24
SMITH Kaya Eastern 2 V 0   0 2 V 2/6 -8 14
CORCORAN Erin Wales 1 V 2 V   V V 4/6 5 23
VELLINS Sasha North West 2 3 2 V 3   V 2/6 -5 20
BULMER Jennika South East 0 4 V 1 3 3   1/6 -11 16

 

  Poule no 4 V/M Indicator HS
WOOD Molly South West   4 V V V V V 5/6 20 29
KHAN Aneesah London V   V V V V V 6/6 15 30
PICK Meghan Eastern 2 3   2 V V 2 2/6 -4 19
GRAY Cushla Wales 2 4 V   V V 3 3/6 3 24
BLACKMORE Phoebe Southern 0 1 2 1   V 2 1/6 -15 11
JENKINS Freya South East 0 0 1 3 1   V 1/6 -15 10
BANISTER Alice East Midlands 0 3 V V V 0   3/6 -4 18

 

  Poule no 5 V/M Indicator HS
CORMICAN Ciara Northern Ireland   V 1 3 V V V 4/6 4 24
LLEWELLYN Elsie Scotland Central 2   2 3 V V V 3/6 0 22
RODDA Keely South West V V   V V V V 6/6 17 30
PHENNAH Stephanie Wales V V 4   V 3 V 4/6 7 27
COOPER Anna South East 4 4 4 2   2 0 0/6 -14 16
BENTLEY Rachel East Midlands 3 3 2 V V   3 2/6 -4 21
KNOWLES Charlotte Southern 1 0 0 2 V V   2/6 -10 13

 
Document Engarde - 02/05/2015 11:36:15