Bedford Open Epee 2012

Women's Event

Bedford Athletic Stadium, 14th October 2012

 

 

      Poules, round no 1

 

Poule no 1

V/M Indicator HS
HUGHES Erica Liverpool University   V V 4 V 4 3/5 6 23
EARL Silvia Bedford 3   V V 4 3 2/5 4 20
CLARKE Heather Wickford 1 1   V 1 3 1/5 -10 11
ASHMAN Carol Cambridge V 0 1   3 1 1/5 -14 10
JARROLD Heather Cads 3 V V V   2 3/5 2 20
SCHOFIELD Jennifer University Of Manchester V V V V V   5/5 12 25

 

Poule no 2

V/M Indicator HS
YORDANOVA Nadya Bexley   2 4 V 4 V 2/5 1 20
VERASTEGUI Beatriz Huntingdonshire V   V V V V 5/5 16 25
BROWN Sylvia Frisby Fencers V 2   V 4 2 2/5 -4 18
BRADSHAW Kate Northampton 2 3 3   1 0 0/5 -16 9
ONIYE Margaret Haverstock V 0 V V   V 4/5 3 20
MASON Mariette Cads 2 2 V V 3   2/5 0 17

 

Poule no 3

V/M Indicator HS
SHEARMAN Carolyn Haverstock   V 3 V 0 V 3/5 0 18
REDDING Megan Cads 2   V2 3 2 1 1/5 -11 10
CSERNY Erika Cda V 1   4 1 0 1/5 -9 11
KEGEL Witt St Pauls 3 V V   3 3 2/5 -2 19
HENSON Julie Norfolk V V V V   4 4/5 13 24
BIRD Florence Bath Swords 3 V V V4 V   4/5 9 22

 

Document Engarde - 14/10/2012 15:41:43