Bedford Junior Sabre 2011

Women's Event

Bedford School

 

 

      Poules, round no 1

 

Poule no 1

V/M Indicator HS
PLEASANT Bridget Aberdeen University   V V V 4 V 1 4/6 2 25
BILLINGTON Lizzie Shakespeare Sword 3   V 1 1 V 2 2/6 -5 17
CHART Maria Truro 3 2   V 0 V 0 2/6 -11 15
YATES Georgia City 4 V 4   V V V 4/6 11 28
DAYKIN Kate Wffc V V V 4   V V 5/6 17 29
FENTON Niamh Mx Fencing 3 0 2 0 0   1 0/6 -24 6
HUNTER-THOMAS Laura Ofa V V V 2 2 V   4/6 10 24

 

Poule no 2

V/M Indicator HS
LILLYCROP Megan Shakespeare Sword   3 V 3 1 V 2/5 -3 17
HAMPSON Sarah-Jane Wffc V   2 3 0 1 1/5 -12 11
TURNBULL Isabel Mx Fencing 4 V   V 2 4 2/5 -1 20
LUCAS Bethan Bedford V V 4   1 V 3/5 1 20
SOSNOWSKA Izabela Camden V V V V   V 5/5 20 25
ALLEN Sophie Truro 1 V V 3 1   2/5 -5 15

 

Poule no 3

V/M Indicator HS
SMITH Millie Truro   V 2 4 1 1 2 1/6 -13 15
DAVIS Harriet Bath Sword 3   V 0 1 3 3 1/6 -14 15
HALL Eleanor Scimitar V 4   3 V 1 1 2/6 -6 19
SLEEMAN Kiera Truro V V V   V 0 V 5/6 9 25
NELSON Hannah Brentwood V V 3 1   2 V 3/6 1 21
ITZKOWITZ Aliya Camden V V V V V   V 6/6 23 30
SMITH Annabel Shakespeare Sword V V V 3 3 0   3/6 0 21

 

Poule no 4

V/M Indicator HS
WYATT Layla Salle Hunt Roeder   0 2 1 1 2 0/5 -19 6
GLADDISH Laura Mx Fencing V   V 3 V 2 3/5 8 20
CORBY Jessica Wffc V 2   0 1 3 1/5 -11 11
DIXON Harriet Millfield V V V   V 3 4/5 12 23
NOREJKO Teresa Truro V 0 V 2   1 2/5 -4 13
RIDGEON Verity Scimitar V V V V V   5/5 14 25

 

Poule no 5

V/M Indicator HS
BEDDOE Megan Mx Fencing   V V V 0 2 3/5 -1 17
HORRIX Emma Camden 4   1 V 1 3 1/5 -10 14
BURTON Emma Bedford 1 V   3 0 4 1/5 -8 13
PRADHAN Jzuee Nlsc 3 4 V   3 4 1/5 -4 19
MAIDWELL-SMITH Alice Truro V V V V   V 5/5 18 25
RUSHTON Francesca Shakespeare Sword V V V V 3   4/5 5 23

 

Poule no 6

V/M Indicator HS
ANIL Shreya Truro   V 4 V 4 1 2/5 2 19
HUTTON Daisy Mx Fencing 2   0 0 1 1 0/5 -21 4
LEWIS Jessica Laszlo V V   V 3 0 3/5 0 18
SHATALINA Katerina Camden 0 V 4   3 2 1/5 -6 14
CARSON Victoria City V V V V   3 4/5 7 23
RUAUX Emily Rivington Park V V V V V   5/5 18 25

 

Document Engarde - 24/09/2011 18:23:59