Under 12 Boys' Foil
British Youth Championships 2015
English Institute of Sport, Sheffield
Monday 4 May 2015

Poules, round no 1

  Poule no 1 V/M Indicator HS
HAYNES Jacob Eastern   V V V V 4 V 5/6 14 29
MANSFIELD-NJIE Samaram South West 3   V 0 0 1 2 1/6 -18 11
CLARK Fraser North West 1 4   1 3 V 2 1/6 -11 16
COLSON Thibault West Midlands 0 V V   0 2 1 2/6 -8 13
BLAIR Joseph Yorkshire 3 V V V   2 V 4/6 12 25
SACHEE Hassan London V V 2 V V   3 4/6 6 25
ZOMBORY-MOLDOVAN Felix Southern 3 V V V 0 V   4/6 5 23

 

  Poule no 2 V/M Indicator HS
ASHDOWN Flinn Eastern   3 V V3 2 V 1 3/6 -1 19
MACKENZIE Fergus South West V   V4 V 2 V 0 4/6 3 21
HOUGHTON Benjamin North West 3 3   0 V3 V 1 2/6 -7 15
GUIGNIER Romain West Midlands 2 0 V   V4 V 2 3/6 3 18
O'CONNELL Morgan London V V 2 2   V 1 3/6 4 20
MURRAY Benedict East Midlands 0 2 1 0 0   1 0/6 -26 4
BRIGGS Jamie South East V V V V V V   6/6 24 30

 

  Poule no 3 V/M Indicator HS
SHEPHERD Ellis West Midlands   V V3 0 X 2 V3 3/5 -3 13
CHILDS Barnaby East Midlands 3   2 1 X 1 V 1/5 -8 12
DONAGHUE Joe Scotland West 2 V   3 X V V 3/5 6 20
JARVIE Lachlan South East V V V   X V V 5/5 19 25
MOLNAR Akos Eastern A A A A   A A abandon1
ZAZO Ethan London V4 V 3 0 X   3 2/5 -3 15
EDGECLIFFE-JOHNSON Frederick Southern 2 0 1 2 X V   1/5 -11 10

 

  Poule no 4 V/M Indicator HS
COURTNEY Jack South West   1 V V 3 2 V 3/6 1 21
HOME Alex North West V   V 4 V V V2 5/6 14 26
STEER Ethan Wales 1 0   3 3 V 0 1/6 -17 12
BARBOUR Rhys Scotland Central 1 V V   3 V V 4/6 6 24
HARPER Justin South East V 4 V V4   2 1 3/6 -3 21
EDE Samuel Southern V 1 4 1 V   1 2/6 -7 17
STENBECK-SCHIAVO Dario London 3 1 V 1 V V   3/6 6 20

 

  Poule no 5 V/M Indicator HS
STRANGE Oliver London   V V V V V V 6/6 23 30
JUDGE Alex Yorkshire 2   3 3 V V 3 2/6 -2 21
SIMMONDS Benjamin Southern 3 V   V V V 1 4/6 5 24
MAY Daniel East Midlands 0 V 1   V V 0 3/6 -7 16
KAVANAGH-DICK Thomas Northern Ireland 0 1 3 1   1 0 0/6 -24 6
RANCE Joseph Eastern 0 2 2 4 V   0 1/6 -13 13
TAKLE Douglas South East 2 V V V V V   5/6 18 27

 

  Poule no 6 V/M Indicator HS
CAWLEY Oliver Jersey   1 4 1 1 1 V 1/6 -14 13
BEAMISH Eddie Scotland Central V   2 2 V 3 V 3/6 5 22
LUTHER- PAYNE Salvador South West V V3   1 4 1 V 3/6 -5 19
EL-SAIE Zayd London V V V   4 3 V 4/6 12 27
WILLIAMS Nicholas Yorkshire V 2 V V   V 3 4/6 2 25
RHYS POLLITT Rafael Southern V V V V 4   V 5/6 16 29
HO Ian Eastern 2 1 3 1 V 0   1/6 -16 12

 

  Poule no 7 V/M Indicator HS
CUNIBERTI Sebastiano London   3 V 4 V V V 4/6 8 27
DANIEL Dylan Eastern V   V V V V 3 5/6 12 28
HALLS Rowan South East 2 4   4 V 2 1 1/6 -9 18
KEYES Alexander London V 1 V   V V V 5/6 9 26
EHTESHAMI Kasra North East 1 3 2 0   0 3 0/6 -21 9
SWAINSON Owen Wales 2 0 V 0 V   V 3/6 -4 17
SCOTT PAYNE Edward Southern 4 V V 4 V 4   3/6 5 27

 

  Poule no 8 V/M Indicator HS
SMITHIES Nathaniel North East   2 2 0 0 4 0 0/6 -22 8
CHEHABEDDINE M. Jad London V   2 0 2 V 1 2/6 -9 15
SMYTH Ethan North West V V   0 2 4 V 3/6 -2 21
HOWARTH Oliver Wales V V V   V V 1 5/6 17 26
CUPPER Alexander West Midlands V V V 4   4 2 3/6 6 25
REED Benjamin Eastern V 2 V 0 V   1 3/6 -9 18
ROCCATO Francesco South East V V 4 V V V   5/6 19 29

 

  Poule no 9 V/M Indicator HS
JAMES Jack West Midlands   1 V 0 0 0 1/5 -17 6
BRINCKLOW Alexander Eastern V   V 1 2 V 3/5 2 18
CHENG Mike North East 3 4   0 1 1 0/5 -15 9
BROUGHTON Wilf Yorkshire V V V   2 V 4/5 15 22
KUBA Vencel South East V V V V   V 5/5 20 25
MILLS Arthur London V 1 V4 1 0   2/5 -5 11

 

  Poule no 10 V/M Indicator HS
ELSWORTH Jack Eastern   2 V 2 V V 2 3/6 -3 21
KLOSS James Wales V   V V 0 V V 5/6 13 25
CHILLINGWORTH Max East Midlands 1 0   3 0 V 2 1/6 -18 11
WILLS George London V 4 V   V2 V V 5/6 12 26
KAMSTRA Leo South East 4 V V 1   V 2 3/6 7 22
CARMICHAEL James Northern Ireland 4 1 4 1 3   1 0/6 -16 14
ROBBINS Charlie Southern V 0 V 2 V V   4/6 5 22

 
Document Engarde - 5/4/2015 11:33:13 AM