Under 16 Boys' Sabre
British Youth Championships 2015
English Institute of Sport, Sheffield
Monday 4 May 2015

Poules, round no 1

  Poule no 1 V/M Indicator HS
WAKE James Yorkshire   4 X 4 0 0 2 0/5 -15 10
HALL James Eastern V   X V V 3 1 3/5 -2 19
ZAKY Oska South West A A   A A A A abandon1
CRICK Jacob Southern V 3 X   4 3 0 1/5 -9 15
ROONEY Samuel London V 4 X V   V V 4/5 13 24
JOLLEY William Wales V V X V 1   V 4/5 8 21
MCDOUGALL Alexander South East V V X V 1 2   3/5 5 18

 

  Poule no 2 V/M Indicator HS
EDWARDS James North West   V V 4 V V V 5/6 18 29
CLYDE Max North East 2   V V 4 V V 4/6 7 26
PAFFETT Harry Southern 1 1   1 0 V 2 1/6 -16 10
CARTER Toby Scotland Central V 4 V   V V 4 4/6 11 28
TWINE Daniel Eastern 0 V V 1   V 2 3/6 -4 18
MINION Louis Yorkshire 1 2 1 1 3   1 0/6 -21 9
KLEIN Zachary London 2 2 V V V V   4/6 5 24

 

  Poule no 3 V/M Indicator HS
MCCALLUM Dylan North East   0 0 0 2 1 2 0/6 -25 5
GUY Bryn East Midlands V   V 3 1 4 V 3/6 3 23
DAVIES Oscar South West V 2   V 1 3 V 3/6 -2 21
MITCHELL-GOUGH Warick West Midlands V V 4   V V V 5/6 15 29
PEASE Matthew London V V V 3   V 0 4/6 7 23
MCLELLAN Sam Scotland Central V V V 2 2   V 4/6 4 24
JACKSON Adam Wales V 3 4 1 V 2   2/6 -2 20

 

  Poule no 4 V/M Indicator HS
WILSON James North West   4 1 3 V V 2/5 -1 18
LINDSAY Benjamin London V   V 2 V V 4/5 6 22
DOBEL-OBER Marius East Midlands V 3   1 V V 3/5 4 19
POCKNELL Joe West Midlands V V V   V V 5/5 18 25
GRENDON Harry South West 2 4 1 0   V 1/5 -10 12
EVANS Archie South East 2 0 3 1 2   0/5 -17 8

 

  Poule no 5 V/M Indicator HS
HOLDSWORTH Bertie South West   V V V V V 5/5 17 25
WOODLAND Thomas West Midlands 3   4 V 4 3 1/5 -5 19
TULLY Jacob North West 2 V   V V V 4/5 7 22
FLORENCE Ru Wales 0 4 2   4 4 0/5 -11 14
JOPLING Nathan Yorkshire 2 V 1 V   V 3/5 -1 18
EDWARDS Danell London 1 V 3 V 1   2/5 -7 15

 

  Poule no 6 V/M Indicator HS
TALBOT Henry Wales   V V V V 4 V 5/6 13 29
REDMOND Martin East Midlands 1   0 2 2 3 2 0/6 -20 10
TUPMAN Ryan North West 4 V   V V V 1 4/6 13 25
JETHWA Jake South West 0 V 0   2 V 4 2/6 -9 16
HAMILTON Zachary West Midlands 2 V 2 V   V V 4/6 8 24
BENNETT Tolland Southern V V 0 3 1   4 2/6 -9 18
LLEWELLYN Ethan Scotland Central 4 V V V 1 V   4/6 4 25

 

  Poule no 7 V/M Indicator HS
OMOBORIOWO Mark London   V 1 V 1 V 3/5 0 17
EDWARDS Thomas North West 2   3 V V V 3/5 4 20
LE MAITRE Alexander Guernsey V V   V V V 5/5 15 25
KAVANAGH Gwydion Wales 2 2 2   0 V 1/5 -12 11
HALLIWELL Barnaby West Midlands V 3 3 V   V 3/5 8 21
BULL Isaac Yorkshire 3 1 1 3 2   0/5 -15 10

 
Document Engarde - 5/4/2015 3:10:27 PM