Under 16 Girls' Foil
British Youth Championships 2015
English Institute of Sport, Sheffield
Monday 4 May 2015

Poules, round no 1

  Poule no 1 V/M Indicator HS
MILFORD Jemima Southern   2 4 1 2 4 V 1/6 -7 18
BROWN Madeleine North East V   V 0 V 3 V 4/6 9 23
JOHNSON Abbie Yorkshire V 1   0 V 0 V 3/6 -6 16
CAMPBELL Yasmin Southern V V V   V V V 6/6 25 30
HARRISON Ella South West V 2 1 1   1 V 2/6 -7 15
PORTER Jasmine Eastern V V4 V 3 V   V 5/6 14 27
QUILLOT Claire London 0 0 2 0 0 0   0/6 -28 2

 

  Poule no 2 V/M Indicator HS
CAMPBELL Alice Eastern   V V 4 V V V 5/6 17 29
BUNOLA-HADFIELD Elena Yorkshire 2   3 V V 1 V4 3/6 -5 20
STEELE Eden Scotland Central 2 V   2 V 3 V 3/6 -1 22
CROXFORD Lucy London V 3 V   V 2 2 3/6 -2 22
NOWACZYK Abbie West Midlands 0 4 1 3   0 3 0/6 -19 11
MCLAUGHLIN Mhairi Scotland East 1 V V V V   V 5/6 13 26
KUCHARSKA Ela Southern 2 3 4 V V 2   2/6 -3 21

 

  Poule no 3 V/M Indicator HS
PATEL Serena Southern   V V V V V V 6/6 16 30
DA SILVA Fernanda London 2   3 1 V4 V V4 3/6 1 19
SHAW Rachel Eastern 4 V   3 V V V 4/6 13 27
FIELD Millie Southern 1 V V   1 0 V 3/6 -3 17
REGNART-BUTLER Eleanor Wales 4 0 0 V   V V 3/6 -1 19
SHAZAD Allieya Yorkshire 1 1 1 V 1   V 2/6 -7 14
YAN Ziqi South East 2 2 0 1 4 1   0/6 -19 10

 

  Poule no 4 V/M Indicator HS
BLAKELY Imogen West Midlands   3 V 4 V V 0 3/6 0 22
GILL Isabella London V   V V V 4 V 5/6 18 29
GOODCHILD Heather South East 3 0   V V 4 3 2/6 -5 20
FOSU Yasmine South West V 0 2   4 2 V 2/6 -7 18
MANN Gabriella Eastern 1 1 3 V   1 2 1/6 -16 13
DE LANGE Kayleigh Southern 3 V V V V   V 5/6 12 28
HOPKINS Zoe East Midlands V 2 V 1 V 0   3/6 -2 18

 

  Poule no 5 V/M Indicator HS
FIELDING Chloe Scotland Central   V 2 V 0 1 2/5 -3 13
ROBINSON Emma South East 0   V 0 0 1 1/5 -17 6
DAVIES Lily South West V 3   V 3 V 3/5 1 21
WATSON Alice West Midlands 1 V 4   1 0 1/5 -9 11
BABAEVA Seville London V V V V   V 5/5 20 25
HARDIE Heloise Southern V V 4 V 1   3/5 8 20

 

  Poule no 6 V/M Indicator HS
SIMMS-LYMN Tia South West   V V V V V V 6/6 20 30
HUGHES Phoebe North East 4   V V V V 4 4/6 12 28
WAINMAN Laura East Midlands 2 2   4 V V 1 2/6 -1 19
BUNOLA-HADFIELD Isabel Yorkshire 2 2 V   V V V 4/6 -1 24
CHEEMA-GRUB Antonia South East 1 2 0 3   V 2 1/6 -12 13
CONNOLLY Fiona West Midlands 0 0 0 4 0   0 0/6 -26 4
FAIRMAN Charlotte Southern 1 V V 4 V V   4/6 8 25

 
Document Engarde - 5/4/2015 2:00:23 PM