Herts Open Sabre Womens Event

 

 

      Poules, round no 1

 

Poule no 1

V/M Indicator HS
WRIGHT Lucy Seacourt   V V 2 V V 4 4/6 7 26
WHITAKER Annelise Bedford 1   1 2 V 4 3 1/6 -12 16
WALLER Emma Ridings 4 V   1 V V 2 3/6 4 22
HUTCHISON Joanna Camden V V V   V V V 6/6 22 30
CLANCY Caroline Nlsc 2 3 2 2   1 0 0/6 -20 10
CLARK Alice Watford 2 V 0 0 V   3 2/6 -10 15
LASANCE Rachel Thameside V V V 1 V V   5/6 9 26

 

Poule no 2

V/M Indicator HS
WYATT Layla Salle Hunt Roeder   0 0 2 0 2 3 0/6 -23 7
ELLIS Sarah Camden V   V V V V V 6/6 18 30
CREECHAN Louise Salle Rollo V 3   V 0 V 1 3/6 4 19
EARL Silvia Bedford V 2 0   2 2 V 2/6 -8 16
WATSON Alice Camden V 4 V V   V V 5/6 17 29
RUSSEN Tracy Affondo V 0 0 V 1   4 2/6 -9 15
ALBA Adrienne Escrime Academy V 3 V 2 4 V   3/6 1 24

 

Poule no 3

V/M Indicator HS
TILLOTT Jennie Bedford   4 V V V V 4/5 12 24
SANCROFT Jennifer Salle Rollo V   V V V V 5/5 15 25
MUNDY Julia Uea 1 1   1 0 1 0/5 -21 4
STOCKLEY Hannah Redditch Youth Fc 4 1 V   V 1 2/5 -2 16
DAVIES Harriet Swindon 0 1 V 2   V 2/5 -3 13
COULTER Grace St Pauls 2 3 V V 1   2/5 -1 16

 

Poule no 4

V/M Indicator HS
GUARINO Michelle University Of Aberdeen   V 4 V V V 4/5 12 24
NAREY Michele Bath Sword 2   1 V V V 3/5 -2 18
GLADDISH Laura Mx Fencing V V   V V 4 4/5 9 24
LUFF Sarah Affondo 1 4 3   V 4 1/5 -3 17
BLACK Gabrielle Escrime Academy 2 4 2 0   V 1/5 -8 13
FRITH Vivien Salle Ursa 2 2 V V 1   2/5 -8 15

 

Poule no 5

V/M Indicator HS
TURNBULL Isabel Mx Fencing   4 V V V V 4/5 12 24
HUTCHISON Jane Bath Sword V   V V 4 V 4/5 11 24
POTTER Emma Stourbridge 1 2   V V V 3/5 1 18
SULLIVAN Beverley St Albans 2 1 2   0 2 0/5 -18 7
MARCZEWSKA Patrycja University Of Manchester 3 V 3 V   V 3/5 4 21
VENN Jessica Salle Hunt Roeder 1 1 2 V 3   1/5 -10 12

 

Document Engarde - 5/26/2013 3:48:38 PM